Kontakt

Skontaktuj się z nami!

10 + 7 =

Administratorem Twoich danych osobowych jest PERFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Erazma Ciołka 17, NIP: 527-218-20-06, REGON: 366068827, KRS: 0000651705. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PERFORM Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 17
01-445 Warszawa
NIP 527 278 98 95

biuro@wykladziny-perform.pl

UWAGA!

Dojazd i wycena gratis!

 

Perform